Nederland / Thema route

Slag om de Schelde

446 km

Wandelpad

Deel


De Slag om de Schelde was één van de grootste en zwaarste militaire operaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem plaatsvond; een reeks militaire operaties die in de herfst van 1944 plaatsvond in het noorden van België, de provincie Zeeland en in West-Brabant.

Controle over de 95 kilometer lange Westerschelde, die Antwerpen verbindt met de Noordzee, was cruciaal geworden om zo de belangrijke havens weer in gebruik te kunnen nemen voor de beslissende geallieerde opmars tegen Nazi-Duitsland.

 De noodzaak voor het in gebruik nemen van de Antwerpse havens was nog belangrijker geworden omdat de aanvoerlijnen vanuit de provisorische havens in Normandië steeds langer werden en de snelle opmars door Frankrijk en België tot stilstand was gekomen. De geallieerden lieten de Schelde aanvankelijk links liggen en kozen voor een snelle doorstoot naar het hart van Duitsland. 

De vertraging die de grotendeels mislukte operatie Market Garden teweegbracht, stelde de Duitse strijdkrachten in staat eenheden uit Frankrijk en België terug te trekken en een nieuwe verdediging in te richten in Zeeland en in Noord-Brabant. De Scheldemonding, die begin september 1944 zonder aanzienlijke problemen had kunnen worden ingenomen, was hierdoor begin oktober veranderd in een nieuwe, versterkte linie. Hierdoor hing het verdere verloop van de bevrijding van West-Europa af van wat er rond de Westerschelde zou gebeuren. Het gevolg was een bloedige strijd die gepaard ging met grootschalige verwoestingen en waarvan ook de bevolking massaal het slachtoffer werd.

 Zo begon op 13 september 1944, onder aanvoering van het Eerste Canadese Leger en met deelname van een geallieerde troepenmacht bestaande uit Britse, Poolse, Franse, Noorse, Belgische en Amerikaanse eenheden, één van de grootste en zwaarste militaire operaties in West-Europa. 

De bijna vijf weken durende Slag om de Schelde resulteerde uiteindelijk in vele duizenden doden, gewonden en vermisten binnen de geallieerde strijdkrachten. Het duurde hierna nog meer dan drie weken om de Westerschelde mijnenvrij te maken. Op 28 november van dat jaar zou uiteindelijk het eerste konvooi in Antwerpen aankomen en kon de slotacte van de oorlog in West-Europa beginnen.

 De Canadese verliezen waren zo groot dat in de Canadese geschiedschrijving een vergelijking wordt gemaakt met de verliezen in de Eerste Wereldoorlog aan het front bij Passendeale. De Slag om de Schelde bleek uiteindelijk de bloedigste strijd die Canada in de Tweede Wereldoorlog heeft moeten leveren.

Bezoek de website van Zeeuwse Ankers voor uitgebreide informatie, persoonlijke verhalen en video’s over de Slag om de Schelde.

 

Locaties en verhalen langs de route