Nederland / Slagveld

Lincoln Brug


Markeren

Deel

Route


De bevrijding van de binnenstad van Bergen op Zoom bleek een makkelijke opgave te zijn voor de 4th Canadian Armoured Division. De volledige zuivering van de rest van de stad was een stuk lastiger. In het noordelijk deel van de stad braken langs een voormalige, middeleeuwse turfvaart hevige straatgevechten uit tussen Canadese infanterie en Duitse parachutisten.

Op vrijdagmiddag 27 oktober bereikten de eerste tanks van het South Alberta Regiment de Grote Markt van Bergen op Zoom. Hoewel de Duitse troepen zich nog aan de noordzijde van de stad bevonden, onthaalden de Bergenaren hun bevrijders uitbundig. In de avonduren ontstonden de eerste schotenwisselingen tussen de Canadezen en de Duitse parachutisten van het 6e Fallschirm Jäger Regiment die zich in de woningen en gebouwen aan de noordzijde van de Zoom, een voormalige, Middeleeuwse turfvaart, hadden genesteld. De vijand uit deze posities verdrijven bleek een lastige klus te gaan worden en leidde tot zeer hevige straatgevechten die uiteindelijk drie dagen zouden gaan duren.

In de middag van 28 oktober ondernamen de Argylls and Sutherland Highlanders of Canada een eerste poging om de Zoom over te steken. De oversteek liep vast in Duits mitrailleurvuur. Twee volgende pogingen in het duister mislukten ook. Een tweede aangevoerde eenheid van het Lincoln and Welland Regiment bleek meer succes te hebben. Zij probeerden in de late avond van de zaterdag een klein bruggenhoofd te vormen in het industriegebied langs de Zoom. Een plek waar de vaart minder diep is. Ook stonden tanks klaar om de oversteek te ondersteunen. De nachtelijke gevechten die volgden waren verward en soms op het chaotische af.

Met de grootste moeite wist een kleine groep Lincolns bij een wasserij de overzijde te bereiken. Rond het pand ontstonden man tegen man gevechten die zelfs zondagochtend verder gingen. Ondertussen slaagden steeds meer Canadezen de Zoom over te steken. Daarom braken de Duitse parachutisten in de loop van zondag de strijd af en de bliezen de aftocht in de richting van Steenbergen. De Canadese genie ging gelijk aan de slag en zondagavond had het 8th Field Squadron een noodbrug over de Zoom gelegd die de toepasselijk naam ‘Lincoln brug’ kreeg.

De gevechten langs de Zoom waren ongekend hevig geweest. De Canadezen hadden opnieuw de Duitse tegenstand onderschat. Bovendien bleek het veel moeilijker dan vooraf gedacht om de voormalige turfvaart over te steken. De verliezen aan beide kanten waren hoog. De straatgevechten hadden aan tientallen militairen het leven gekost. De schade in dit deel van de stad was enorm.

Tot hun grote verbazing werden de terugtrekkende Duitse parachutisten niet achtervolgd door de Canadezen. De reden hiervan was dat de hoogste medische commandant van de divisie een bevel uitvaardigde tot 48 uur absolute rust voor alle militairen. Dit had echter wel tot gevolg dat de Duitse troepen elders een nieuwe verdedigingslinie konden opbouwen ……

 

Buitenvest 52, Bergen op Zoom