Jersey / Trasa tematyczna

Szlak Robotników Przymusowych Na Jersey


Udostępnij


Szlak robotników przymusowych umożliwia zapoznanie się z miejscami na wyspie, które związane są z zagranicznymi robotnikami sprowadzonymi na Jersey do budowy niemieckich fortyfikacji przez Organizację Todt.

Wyspy Normandzkie były jedynym regionem Wysp Brytyjskich, który był okupowany przez siły niemieckie podczas II wojny światowej. Okupacja Jersey rozpoczęła się 1 lipca 1940 r., a wyzwolenie nastąpiło 9 maja 1945 r. W ciągu dwóch lat, począwszy od jesieni 1941 r., około 6000 zagranicznych robotników – mężczyzn i kobiet – zostało sprowadzonych na wyspę wbrew ich woli przez Organizację Todt (OT) i zmuszonych do wzięcia udziału w budowie betonowych fortyfikacji.

Robotnicy zostali sprowadzeni na Jersey z wielu krajów, w tym z Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Czechosłowacji, Polski, Algierii, Maroka oraz byłego ZSRR, zwłaszcza Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Zasadniczo dzielili się oni na dwie kategorie: robotnicy z Europy Zachodniej i Afryki Północnej byli pracownikami z poboru lub przymusowymi, ale otrzymywali wynagrodzenie i mogli swobodnie poruszać się po wyspie poza godzinami pracy z zastrzeżeniem godziny policyjnej. Obywatele radzieccy, o słowiańskim pochodzeniu etnicznym, byli traktowani jako niewolnicza siła robocza – nie otrzymywali zapłaty, nie mieli swobody, otrzymywali najbardziej symboliczne racje żywnościowe i bardzo często byli brutalnie traktowani.

Szlak ten koncentruje się głównie na doświadczeniach robotników przymusowych i niewolniczych, ale obejmuje również miejsca, które były częścią infrastruktury Organizacji Todt (OT).

Miejsca i historie wzdłuż trasy