Włochy / Historia

Zawieszenie broni w Cassibile


Udostępnij


Podpisanie zawieszenia broni w Cassibile usankcjonowało zakończenie działań wojennych przez rząd włoski wobec sił alianckich; nie był to jednak koniec wojny dla Włochów, którzy mieli zmierzyć się z kolejnymi dwoma latami wojny domowej.

W następstwie upadku Mussoliniego w pierwszych dniach sierpnia 1943 r. rozpoczęły się negocjacje między rządem włoskim a aliantami w sprawie zaprzestania działań wojennych. Negocjacje te nabrały tempa w ostatnich dniach sierpnia, ostatecznie prowadząc do porozumienia w sprawie podpisania kapitulacji na Sycylii, terytorium już okupowanym przez siły anglo-amerykańskie.

Zawieszenie broni w Cassibile zostało zatem ustalone 3 września 1943 r. w Cassibile, miejscowości niedaleko Syrakuz. Został on podpisany w imieniu Włoch przez generała Giuseppe Castellano, a w imieniu aliantów przez amerykańskiego generała Waltera Bedella Smitha, głównego współpracownika generała Dwighta Eisenhowera. Wraz z tym aktem, upublicznionym 8 września, alianci narzucili Włochom bezwarunkową kapitulację: Królestwo Włoch miało od tego momentu zaprzestać działań wojennych wobec sił alianckich. Umowa przewidywała również, że Włochy uwolnią wszystkich jeńców wojennych i pozwolą aliantom na wykorzystanie swojego terytorium do kontynuowania operacji wojennych przeciwko Niemcom.

Włoskie żądania, mające na celu możliwość negocjowania traktatu, zostały skonfrontowane z nieustępliwością aliantów: 12 punktów rozejmu w rzeczywistości pozostawiło rządowi włoskiemu bardzo niewielki margines autonomii. Armia nie była w żaden sposób informowana o negocjacjach. Dlatego też, kiedy zawieszenie broni zostało ogłoszone 8 września, najpierw przez Eisenhowera w Radiu Algier, a później w komunikacie generała Pietro Badoglio nadanym przez EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche), włoskie oddziały były całkowicie pozbawione rozkazów. Część żołnierzy dołączyła do formacji partyzanckich (zarówno we Włoszech, jak i za granicą), część poddała się siłom niemieckim, podczas gdy inni odmówili złożenia broni i woleli walczyć.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni rozpoczęto operację Achse: w oczekiwaniu na upadek faszyzmu i możliwą kapitulację Włoch, siły niemieckie planowały schwytać włoskich żołnierzy i przejąć strategiczne lokalizacje we Włoszech, aby kontynuować wojnę przeciwko aliantom.