Włochy / Cmentarz

Brazylijski Cmentarz Wojenny w Pistoi


Oznacz

Udostępnij

Trasa


The Brazilian Military Cemetery in Pistoia, Tuscany, contained the remains of 463 Brazilian soldiers who died in the Italian Spring Offensive in 1945. The cemetery was closed in 1960 and the remains were interred in the National Monument in Flamengo, Rio de Janeiro. In 1967 the cemetery in Pistoia reopened with the inauguration of a memorial monument.

Na brazylijskim cmentarzu wojennym w Pistoi znajdują się szczątki 463 brazylijskich żołnierzy poległych podczas włoskiej ofensywy wiosennej w 1945 roku. Cmentarz zamknięto w 1960 roku, a szczątki zostały złożone przy Państwowym Pomniku we Flamengo w Rio de Janeiro. W 1967 roku cmentarz w Pistoi został ponownie otwarty, a wydarzeniu temu towarzyszyła także inauguracja pomnika pamięci.

Via delle Sei Arcole, 51100 Pistoia, PT, Italy