Włochy / Miejsce zainteresowania

Historyczny Park Monte Sole


Oznacz

Udostępnij

Trasa


The Historical Park of Monte Sole in Bologna covers 6,300 hectares. During the fall of 1944, hundreds of civilians were slain by Nazi soldiers in the area. Since 1989 Monte Sole Historical Park is a protected zone promoting a culture of peace for future generations. The ‘Il memoriale’ itinerary inside the park presents the symbolic places of the massacre.

Historyczny Park Monte Sole w Bolonii rozciąga się na obszarze 6300 hektarów. Jesienią 1944 roku nazistowscy żołnierze zamordowali w okolicy setki cywilów. Od 1989 roku Historyczny Park Monte Sole to ogrodzona strefa promująca kulturę pokoju dla przyszłych pokoleń. Prowadząca przez park ścieżka „Il Memoriale” przybliża wszystkie miejsca o symbolicznym znaczeniu dla tej tragedii.

Via Porrettana Nord, 4, 40043 Marzabotto, BO, Italy

+39 (0) 5193 2525