Muzeum

Patton Memorial w Pilźnie

Republika Czeska

Oznacz

Udostępnij

Trasa

Patton Memorial otwarto dnia 5 maja 2005 roku z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Pilzna i południowo-zachodnich Czech przez amerykańską armię. Ekspozycja muzealna przedstawia obecność armii w Czechosłowacji w 1945 roku, pomoc gospodarczą uzyskaną po wojnie oraz okres 1948-1989.

Na kolekcję Patton Memorial składa się ponad tysiąc eksponatów. Sekcja pierwsza przedstawia ostateczne naloty w Czechach zachodnich oraz bombardowanie zakładów przemysłowych Škoda. Otoczeni dźwiękiem syren oraz prawdziwymi nagraniami i zdjęciami z tego okresu, odwiedzający zabierani są do rzeczywistości ostatnich bitew II wojny światowej. Wystawa przedstawia chronologicznie przemieszczanie się armii amerykańskiej w głąb Czechosłowacji oraz rozlokowywanie amerykańskich żołnierzy. Autentyczne fotografie z tamtych czasów ilustrują ostatnie dni wojny, przybycie amerykańskich żołnierzy, momenty odprężenia i przyjacielskich spotkań z mieszkańcami, a także niektóre uroczystości, w tym zapisy z przeglądu wojska, w którym uczestniczył prezydent dr Edvard Beneš. Pozostałe wystawy stanowią świadectwo tego, jak środki pomocy gospodarczej wsparły mieszkańców w radzeniu sobie z trudną sytuacją po zakończeniu wojny. Przedstawione są racje żywnościowe, puste i zamknięte puszki z jedzeniem, worki z mąką i kukurydzą oraz gumy do żucia. Są też produkty medyczne, racje polowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny, narzędzia rękodzielnicze, materiały drukowane i wiele innych pamiątek pozostawionych przez żołnierzy z USA. Znaczna część kolekcji muzealnej poświęcona jest George’owi S. Pattonowi, dowódcy 3 Armii USA oraz jego przyjacielowi generałowi Ernestowi N. Harmonowi, który zapewniał techniczne i materialne wsparcie w trakcie odbudowywania Czechosłowacji i pożegnał się z mieszkańcami wraz z wojskami USA podczas ostatniego przeglądu w listopadzie 1945 roku. Muzeum posiada w swojej kolekcji także dokumenty, gazety i czasopisma z okresu 1948 –1989. Teksty te uwidaczniają wysiłki podejmowane przez władze komunistyczne w celu ukrycia faktu wyzwolenia Pilzna przez USA.

Adres

KD Peklo, Pobřežní 10, 301 00 Plzeň 3

Infos

+420 378 037 956 info@patton-memorial.cz