Holandia / Cmentarz

Gruziński Cmentarz Wojenny


Oznacz

Udostępnij

Trasa


The Georgian War Cemetery Loladze on Texel houses the graves of 476 fallen Georgian soldiers of the Georgian 882nd Infantry Battalion. Lieutenant Sjalwa Loladze is one of them.

Na gruzińskim cmentarzu wojennym znajduje się 475 mogił gruzińskich żołnierzy. Pochowany jest tu również ich dowódca, Sjalwa Loladze. Gruzini walczyli z wojskiem niemieckim. Polegli albo podczas ciężkich bitew, albo podczas późniejszych egzekucji.

Bernhardlaan 149, 1791 XD Den Burg, Netherlands