Holandia / Pomnik

Las Wyzwolenia


Oznacz

Udostępnij

Trasa


The Liberation Forest in Groningen was opened in 1995 on the occasion of the 50th anniversary of the liberation of the Netherlands. Approximately 30,000 maple trees were planted to pay tribute to the Canadian troops who liberated Groningen in April 1945.

Las Wyzwolenia w Groningen zasadzono w 1995 roku, z okazji 50. rocznicy wyzwolenia Holandii. Posadzono około 30 000 klonów, aby uhonorować kanadyjskie siły zbrojne, które w kwietniu 1945 roku wyzwoliły Groningen.

Noorddijkerplein 1, 9734 AV Groningen, Netherlands