Francja / Muzeum

Muzeum ‘Historial Charles de Gaulle’


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Muzeum Historial Charles de Gaulle przedstawia historię człowieka, którego życie związane było ściśle z wyzwoleniem Francji. Wykorzystując zaawansowany sprzęt multimedialny, muzeum odtwarza drogę kariery generała pomagając zrozumieć ślad, jaki Charles de Gaulle odcisnął na historii Francji.

W centrum Pałacu Inwalidów (l'Hôtel des Invalides), w części Muzeum Armii, specjalny sektor poświęcony jest postaci Charles’a de Gaulle. De Gaulle był wyrazicielem przekonań tych Francuzów, którzy nie zaakceptowali klęski Francji wiosną 1940 r. Zarówno Ruch Oporu we Francji, jak i rządy państw sprzymierzonych uznały w nim stopniowo prawdziwego i jedynego przywódcę Francji.

W dniu 25 sierpnia 1944 r., de Gaulle przejechał ulicami dopiero co wyzwolonego Paryża. Stał wówczas na czele Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej (Gouvernement Provisoire de la République Française). Dzień później jego tryumfalna parada na Polach Elizejskich pokazała, jak bardzo wzrosła jego popularność w społeczeństwie. Dzięki de Gaulle’owi Francja nie tylko odzyskała niezawisłość, ale i swoją republikańską i demokratyczną tożsamość, zachwianą kolaboracją rządu Vichy.

Muzeum Historial Charles de Gaulle zostało utworzone w 2008 r. Składa się nań sala multimedialna wyposażona w wysokiej klasy sprzęt. Pięć ekranów pozwala odwiedzającym obejrzeć 20 minutowy film o wielkich zdarzeniach historycznych, w których Charles de Gaulle miał swój udział. Chcąc zgłębić temat można również skorzystać ze zsynchronizowanego przewodnika multimedialnego i interaktywnych urządzeń.

129 Rue de Grenelle, 75007 Paris, France