Niemcy / Pomnik

Kościół w Vossenack


Oznacz

Udostępnij

Trasa


W listopadzie 1944r. walki między żołnierzami amerykańskimi a niemieckimi rozgorzały we wnętrzu kościoła w Vossenack. Dziś pamięć tych zdarzeń przenosi tablica pamiątkowa wewnątrz świątyni oraz napis na portalu.

Wioska Vossenack została zmieciona z powierzchni ziemi w walkach, które toczyły się tu od listopada 1944 r. do lutego 1945 r. Zniszczeniu nie oparł się nawet kościół. W eseju pod tytułem „Właśnie wkraczasz do Niemiec” [You are now entering Germany], niemiecki noblista, Heinrich Böll, wspomina o zaciekłych walkach, jakie rozegrały się w kościele: „W Vossenack “front” przebiegał dosłownie przez kościół parafialny; Amerykanie strzelali w dół spod organów, a Niemcy w górę spod zakrystii”. Pisze też, że wieś Vossenack przechodziła z rąk do rąk dwadzieścia osiem razy. Żeby naświetlić kontekst, można potwierdzić, że w dniu 6 listopada dwie kompanie 112. Regimentu Amerykańskiego musiały się w panice salwować ucieczką przed niemieckim atakiem z doliny Tiefenbach. Dopiero w kościele Amerykanom udało się zatrzymać atak niemiecki. Bezpośrednie starcie miało miejsce we wnętrzu świątyni. Zdarzenie to przypomina tablica pamiątkowa w kościele. Niemiecki atak na Vossenack z 6 listopada nie powtórzył się. Z uwagi na te wydarzenia, po II wojnie światowej kościół został na nowo konsekrowany. Na jego portalu widnieje napis mówiący o około 68.000 zabitych w Lasach Hürtgen. Liczbę tę można najprawdopodobniej przypisać połączeniu poległych z rannymi. Do dziś nie ma pewności, ilu żołnierzy rzeczywiście poległo w Lasach Hürtgen. Obecnie szacuje się ją na połowę liczby podanej na portalu kościoła.

Mestrenger Weg 5, 52393 Hürtgenwald, Allemagne