Niemcy / Historia

Niezależna gazeta w Niemczech


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Styczeń 1945 roku był kamieniem milowym w historii mediów, ponieważ Akwizgran stał się jedynym niemieckim miastem, które otrzymywało gazetę bez nazistowskiej propagandy. Aachener Nachrichten była próbą reedukacji narodu niemieckiego.

Po wyzwoleniu Akwizgranu w październiku 1944 r. amerykańskie władze okupacyjne starały się przywrócić codzienne życie w mieście. Obejmowało to również zagwarantowanie, że miejscowa ludność będzie mogła ponownie otrzymywać informacje za pośrednictwem niemieckojęzycznej gazety.

Podczas gdy w pozostałych częściach Niemiec propaganda narodowych socjalistów dominowała aż do maja 1945 r., w Akwizgranie od 24 stycznia 1945 r. pojawiła się pierwsza gazeta kontrolowana przez amerykańskie władze okupacyjne: Aachener Nachrichten. W ten sposób w Akwizgranie została napisana historia mediów. W żadnym innym niemieckim mieście w okresie bezpośrednio powojennym nie wydano podobnej lokalnej gazety.

Licencja na wydawanie gazety została przyznana przez władze amerykańskie dwóm osobom, które były dalekie od narodowego socjalizmu. Obok dziennikarza Otto Pescha funkcję redaktora pełnił socjaldemokrata i drukarz Heinrich Hollands. Podjęto świadomą decyzję przeciwko katolickim lub burżuazyjnym mieszkańcom, aby przeciwstawić się administracji miasta. Było również jasne, że nowi redaktorzy mieli przyczynić się do rozwoju kultury demokratycznej za pośrednictwem swojej gazety. Rzeczywiście, często dochodziło do konfliktów między władzami miasta a "Aachener Nachrichten".

Niemniej jednak Aachener Nachrichten pozostała jedyną gazetą dozwoloną w Niemczech w okresie powojennym. Jednak, co ciekawe, nazwisko Hollandsa nie mogło pojawić się w gazecie, ponieważ jego syn nadal walczył w Wehrmachcie i należało obawiać się aktów zemsty przeciwko niemu.

Theaterstraße 24-26, Aachen