Niemcy / Miejsce zainteresowania

Rany przeszłości: Kościół św. Foliana


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Chociaż zniszczenia z czasów II wojny światowej są już rzadko spotykane w Akwizgranie, wejście do kościoła św. Foliana jest jednym z przykładów, gdzie "rany przeszłości" są nadal widoczne.

W cieniu wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO katedry w Akwizgranie znajduje się kościół miejski św. Foliana. Od XII wieku był to kościół dla mieszkańców miasta i przez cały ten czas był wielokrotnie nawiedzany przez pożary. Jednak podczas II wojny światowej budynek został prawie całkowicie zniszczony.

Kościół został szybko odbudowany we wczesnych latach powojennych, a do 1958 roku powstał obecny kształt świątyni. Jednak na elewacji kościoła, bezpośrednio przy wąskiej uliczce prowadzącej do katedry, wciąż widoczne są zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi podczas II wojny światowej. Uszkodzenia budynku, które powstały podczas bombardowań i walk w trakcie wyzwalania Akwizgranu, zostały celowo pozostawione bez naprawy.

Dziś są to rany wojennej przeszłości. Odpryski na cokole pokazują, jak bardzo kościół został uszkodzony podczas walk. Ponieważ jednak większość uszkodzeń znajduje się na poziomie gruntu lub kolan, większość ludzi nie zauważa już tych śladów II wojny światowej.

St. Foillan Ursulinerstr. 1, 52062, Aachen