Niemcy / Miejsce zainteresowania

Dom Straży Granicznej


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Haus Grenzwacht (Dom Straży Granicznej) był wykorzystywany jako miejski wydział zdrowia w Akwizgranie za czasów III Rzeszy. Wydziały zdrowia były odpowiedzialne za wdrażanie przepisów promujących nazistowską higienę rasową, w tym obowiązkową sterylizację i mordowanie osób niepełnosprawnych.

W czasach reżimu nazistowskiego miejski wydział zdrowia w Akwizgranie mieścił się wraz z administracją miejską w Domu Straży Granicznej. Był on odpowiedzialny za wdrażanie nazistowskiej ustawy o zapobieganiu chorobom genetycznym potomstwa, która miała na celu promowanie nazistowskiej higieny rasowej i obejmowała obowiązkową sterylizację osób niepełnosprawnych.

Lekarze rządowi w Akwizgranie zażądali setek takich sterylizacji dla osób, które uznali za "gorsze". W latach 1941-1945, z pomocą departamentu zdrowia, osoby niepełnosprawne i chore z Akwizgranu były deportowane, a następnie systematycznie mordowane w ramach operacji takich jak Akcja T4. Wielu z nich wykorzystywano również w okrutnych eksperymentach na ludziach, lekceważąc zasady etyczne. Projekt Wege gegen das Vergessen (Drogi przeciw zapomnieniu) upamiętnia udział lekarzy rządowych Akwizgranu w tych zbrodniach za pomocą tablicy pamiątkowej przymocowanej do zachodniej fasady wieży Domu Straży Granicznej.

Hackländerstraße 1, Römerstraße 10, 52064, Aachen