Cmentarz

Kanadyjski Cmentarz Wojskowy w Groesbeek

Holandia

Oznacz

Udostępnij

Trasa

Na Kanadyjskim Cmentarzu Wojskowym spoczywa 2 617 żołnierzy sił zbrojnych Wspólnoty Brytyjskiej poległych w II wojnie światowej.

To największy cmentarz wojskowy Wspólnoty Brytyjskiej w Holandii. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jest to miejsce pochówku (często ponownego) wszystkich Kanadyjczyków poległych podczas Operacji „Veritable” z wyjątkiem jednego żołnierza pochowanego na Cmentarzu Wojskowym Reichswald Forest. Ciała wielu poległych zostały tutaj sprowadzone z Niemiec zgodnie z rozkazem Generała Crerara, dowódcy sił kanadyjskich w Europie, że żaden poległy Kanadyjczyk nie powinien spoczywać w niemieckiej ziemi. Narodowości członków alianckiego personelu wojskowego pochowanych na Kanadyjskim Cmentarzu Wojskowym: kanadyjska (2 339), brytyjska (267), belgijska (3), australijska (2), polska (2), nowozelandzka (1), holenderska (1), rosyjska (1) oraz jugosławińska (1). W wejściu na teren cmentarza znajduje się pomnik, na którym wypisano nazwiska zaginionych w akcji członków personelu wojskowego. Pomnik upamiętnia w sumie 1 047 zaginionych: 942 Brytyjczyków, 102 Kandyjczyków, 2 Południowoafrykańczyków i 1 brytyjskiego lotnika. Przed grobami znajduje się Kamień Pamięci, na którym wyryto następujące słowa: „IMIĘ ICH ŻYJE/ W POKOLENIACH”.

Adres

Zevenheuvelenweg 38, 6561 ES Groesbeek, Pays-Bas