Holandia / Muzeum

Muzeum Wyzwolenia Zelandii


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Muzeum Wyzwolenia Zelandii przenosi nas do szczególnego momentu w historii regionu Zelandii. Podczas Drugiej Wojny Światowej alianckie siły lądowe, morskie i powietrzne, złożone z żołnierzy różnych narodowości, zjednoczyły się w walce z siłami niemieckiego okupanta. Walki okupione były wysoką liczbą ofiar śmiertelnych i rannych po obu stronach. Lokalna ludność Zelandii również poniosła ciężkie straty osobowe.

Muzeum prowadzi po ważnych wydarzeniach z okresu Drugiej Wojny Światowej. Zwiedzanie wystawy rozpoczyna się od holu wejściowego, gdzie Kees Sinke żegna się z matką w 1939r. Kees Sinke został powołany do wojska podczas mobilizacji w 1939r. Patrząc uważniej można zobaczyć, że jego matka ociera łzę. Historia Kees Sinke, który po działaniach wojennych w Holandii został przeniesiony do Holenderskich Indii Zachodnich, przewija się czerwoną nicią przez całą wystawę. Trasa wiedzie do podziemi, gdzie wyświetlany jest poruszający film. Następnie, wraca na górę, gdzie krok po kroku prowadzi do momentu Wyzwolenia Zelandii. Misją muzeum wyzwolenia jest wzbudzić wśród zwiedzających refleksję. Dlatego cała wystawa nawiązuje na wiele sposobów do dnia dzisiejszego, za każdym razem skupiając się na człowieku. W ten sposób muzeum oddaje honor wszystkim siłom, które walczyły o pokój i wolność, w których dziś żyjemy. Bitwa o rzekę Skaldę Bitwa o Skaldę zajmuje szczególne miejsce na wystawie. Podczas tej tak często „zapominanej bitwy” stoczonej pod koniec 1944r. teren wokół Zachodniej odnogi ujścia Skaldy stanowił scenę działań bojowych, podjętych celem ważnego otwarcia drogi wodnej do już wyzwolonej Antwerpii. Ponieważ lądowania znane pod nazwą operacji “Market Garden” pod Arnhem i Nijmegen nie przyniosły powodzenia, otwarcie portu w Antwerpii nabrało kluczowego znaczenia dla zapewnienia szybkiego transportu oddziałów i istotnego zaopatrzenia na front. Stąd też Bitwa o Skaldę odegrała kluczową rolę w wyzwoleniu Holandii przyczyniając się do zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Batalion Zelandia Muzeum poświęca też uwagę Batalionowi Zelandia. Powstał on głównie z ochotników, którzy po wyzwoleniu Zelandii chcieli dołączyć do sił nadal walczących o wyzwolenie Holandii i Europy Zachodniej spod jarzma sił okupacyjnych. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej Batalion został skierowany do Holenderskich Indii Zachodnich, by zaprowadzić tam ład i porządek.

Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp