Holandia / Muzeum

Muzeum Wyzwolenia Narodowego 1944-1945


Oznacz

Udostępnij

Trasa


Muzeum Wyzwolenia Narodowego 1944-1945 znajduje się w miejscu, gdzie 17 września 1944 r. wylądowali w ramach operacji Market Garden spadochroniarze z 82. Amerykańskiej Dywizji Powietrznodesantowej. Muzeum posiada bogatą kolekcję materiałów na temat operacji Market Garden, bitwy o Reichswald oraz II wojny światowej w najszerszym rozumieniu tego określenia.

Muzeum Wyzwolenia Narodowego 1944-1945 stoi w historycznym miejscu. Wzniesione zostało w miejscu lądowania spadochroniarzy z 82. Amerykańskiej Dywizji Powietrznodesantowej podczas operacji Market Garden. Stąd, oddziały amerykańskie ruszyły w kierunku mostów w Grave i Nijmegen. Ich przechwycenie otworzyłoby obszar między rzekami Mozelą, Waal i Renem dla sił alianckich, co miałoby olbrzymi wpływ na dalszy bieg wojny. Teren ten był również punktem startowym, z którego rozpoczęto operację Veritable mającą za zadanie oczyścić las Reichswald (luty 1945r.). Do tego czasu droga wiodąca dziś do muzeum stała się linią frontową oddzielającą siły alianckie i niemieckie. Operację Veritable otworzył najcięższy ostrzał artyleryjski widziany na froncie zachodnim II wojny światowej. Na linie niemieckie wystrzelono ponad pół miliona pocisków. Siły niemieckie, zajmujące pierwszą z trzech linii obrony były całkowicie zaskoczone, a ich opór został złamany w ciągu dwóch dni. Jednak po tym wstępnym sukcesie operacja szybko zaczęła utykać. Wyparcie sił niemieckich z lasów Reichswald zajęło aliantom kolejne dwa tygodnie. Muzeum Wyzwolenia Narodowego 1944-1945 posiada bogate zbiory dotyczące operacji Market Garden, bitwy o Reichswald oraz II wojny światowej w najszerszym rozumieniu tego określenia.

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, Pays-Bas

+31 (0)243974404 welkom@vrijheidsmuseum.nl