Bedankt dat je 5 minuten van je tijd neemt om ons je feedback te geven over ons het project Liberation Route Europe!

Geef ons uw mening

Nederland / Thema route

Franeker en de bevrijding

13.56 km


Deel


De plaatselijke bevolking van Franeker speelde een cruciale rol bij de ondersteuning van hun bevrijders. Ze verleenden waardevolle hulp aan de geallieerden en gaven vitale informatie over vijandelijke bewegingen. Lokale verzetsgroepen, bekend als de 'Binnenlandse Strijdkrachten', zetten zich actief in om Duitse operaties te saboteren, aanvoerlijnen te verstoren en de geallieerden te helpen bij hun inspanningen om Friesland te bevrijden.

Evacués uit heel Nederland ervoeren de gastvrijheid van de lokale bevolking, die hen voorzag van voedsel en onderdak. Tijdens de laatste oorlogsmaanden voorzag de keuken van het psychiatrisch ziekenhuis in Franeker alle onderduikers van voedsel. De tuberculoseafdeling van het ziekenhuis bleek een ideale plek voor onderduikers.