Italië / Verhaal

De Italo-amerikanen in het Amerikaanse leger


Deel


De bijdrage van de Italiaans-Amerikaanse soldaten tijdens Operatie Husky (de landingen op Sicilië) werd gekenmerkt door de speciale gemoedstoestand waarmee ze het idee van vechten in hun eigen land van herkomst tegemoet traden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden Amerikaanse soldaten van Italiaanse afkomst opgeroepen voor het Amerikaanse leger. Nadat de Verenigde Staten de oorlog waren binnengetreden, werden veel Italiaanse migranten met argwaan bekeken: de angst dat ze een soort 'vijfde colonne' zouden vormen, dreigde hun assimilatie te ondermijnen.

Op basis van deze overwegingen beoordeelden de Amerikaanse legercommando's de tewerkstelling van Italiaans-Amerikaanse soldaten ook verschillend. Voor sommigen werden ze als potentieel nuttig beschouwd vanwege hun taal- en gebiedskennis, terwijl anderen hen juist als een gevaar beschouwden vanwege hun mogelijk onzekere loyaliteit. Het was echter de steun van de Italiaans-Amerikaanse publieke opinie voor de Amerikaanse oorlogsinspanning, en vooral de grote toestroom van honderdduizenden jonge mensen van Italiaanse afkomst, die de anti-Italiaanse sentimenten deed afnemen. Hun demonstratie van volledige loyaliteit aan het land werd geïnterpreteerd als een instrument van amerikanisering.

Deelname aan de Italiaanse Campagne, en in het bijzonder aan Operatie Husky, kreeg een speciale betekenis voor de vele Italiaans-Amerikaanse soldaten die werden opgeroepen om in hun thuisland te vechten. Voor sommigen betekende vechten tegen de vijanden van de Verenigde Staten een geweldige kans om hun loyaliteit aan hun land te bewijzen, voor anderen betekende het opnemen van de wapens, op zijn minst potentieel, de mogelijkheid dat ze te maken zouden krijgen met familieleden die betrokken waren bij gevechten binnen de gelederen van het Italiaanse leger.

De generatiefactor vormde ook een belangrijk verschil in hoe Italiaans-Amerikaanse soldaten hun betrokkenheid bij Italië tijdens de oorlog zagen. Voor degenen die in de Verenigde Staten waren geboren, vertegenwoordigde Italië een plek die ze nooit hadden gezien en alleen via familieverhalen hadden ervaren. Aan de andere kant, voor degenen die naar de VS waren gemigreerd, betekende het een kans om hun familieleden van wie ze jaren eerder waren gescheiden weer te ontmoeten en terug te keren naar hun geboorteland. Het was niet ongewoon voor Italiaans-Amerikaanse soldaten van Siciliaanse afkomst die betrokken waren bij Operatie Husky om gebruik te maken van hun verlof om terug te keren naar hun plaats van herkomst.