Verhaallijn

De Bevrijding van Pilsen

5 mei 1945 / 6 mei 1945

Tsjechië

Deel

Tegen het begin van 1945 was het duidelijk dat Nazi-Duitsland de oorlog zou verliezen. In mei kwam de Tsjechische bevolking op verschillende plekken in opstand tegen de Duitse bezetters. Ondertussen trok het Rode Leger vanuit het Oosten op richting Tsjechië en kwamen de Westelijke Geallieerden vanuit het Westen het land binnen.

Op 5 mei 1945 kwam de bevolking van Pilsen in opstand tegen de Duitse bezetters. Mensen trokken de straat op en vernielden Nazi symbolen. Duitse troepen reageerden door de stad te belegeren in een poging de opstand te onderdrukken. De inwoners van Pilsen hoopten dat het Amerikaanse leger hen zo snel mogelijk zou komen helpen.

In de vroege ochtend van 6 mei trokken Amerikaanse tanks van de 16e Pantserdivisie op naar Pilsen. Om 08.00 bereikten zij de stad. De eerste eenheid die de stad bereikte was Combat Command B onder leiding van kolonel Charles Noble. De Amerikaanse troepen troffen sporadisch verzet van Duitse troepen en werden vanuit de toren van de kathedraal onder vuur genomen. Het werd echter al gauw duidelijk dat verdere tegenstand nutteloos was en de Duitse commandant, Generaal van Majewski, besloot zich over te geven. Rond 14.15 tekende von Majewski het overgavebevel en beval hij zijn troepen de wapens neer te leggen. Vlak na de overgave pleegde von Majweski zelfmoord in het bijzijn van zijn staf en vrouw.

De 16e Pantserdivisie werd gevolgd door de 2e Infanterie Divisie en het Belgische 17e Fuselier Bataljon waaronder 700 vrijwilligers die zich na de bevrijding van Luik bij het Amerikaanse leger hadden aangesloten. In Pilsen zijn er meerdere monumenten die de bevrijding door geallieerde troepen herdenken.