Nederland / Verhaallijn

Naar de Duitse capitulatie in Nederland

DestructionFightingForced migrationsLiberationOccupationVictory and defeat

Deel


17 september 1944 / 6 mei 1945

In mei 1940 bezette het Duitse leger Nederland. Het zou vijf jaar duren voor Nederland werd bevrijd. Na de zogeheten ‘Hongerwinter’ die in de bezette gebieden aan 20.000 mensen het leven kostte, begon in februari 1945.

In mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Na vijf dagen van gevechten capituleerde het Nederlandse leger. De Duitse bezetting van Nederland was begonnen. Het zou vijf jaar duren voor Nederland door de geallieerden werd bevrijd.

De bevrijding van Nederland liep gefaseerd: het zuidelijk deel werd in september 1944 bevrijd tijdens operatie Market Garden en de Slag om de Schelde, terwijl het noordelijk deel in Duitse handen bleef tot de lente van 1945.

Na het mislukken van operatie Market Garden besloten de geallieerden om eerst oostwaarts aan te vallen, richting de Rijn en het Duitse binnenland. Later zou het noordelijk deel van Nederland worden bevrijd.

Een bijzondere situatie deed zich voor. De uiteindelijke geallieerde aanval om heel Nederland te bevrijden startte vanuit Duitsland.In dit stadium van de oorlog waren er incidenteel nog hevige gevechten. Of er weerstand werd geboden, hing vooral af van de Duitse commandant ter plaatse.

Ondertussen leidde een gebrek aan brandstof en voedsel, in combinatie met de strengste winter van deze oorlogsjaren, tot de dood van 20.000 burgers in het westen van Nederland. Deze winter zou de geschiedenis ingaan als de ‘Hongerwinter’.

Hoewel ze nog niet bereid waren tot overgave, werkten de Duitsers in de eerste week van mei 1945 mee aan voedseltransporten, om de ergste nood te lenigen. Pas toen het nieuws van Adolf Hitlers zelfmoord bekend werd, kwam het einde van de oorlog in zicht.