Nederland / Monument

Drielandenpunt


Markeren

Deel

Route


Gedurende de bezettingsjaren waren de grenzen gesloten en raakte Vaals door zijn speciale ligging geïsoleerd. Dat gold ook voor de bij toeristen populaire Vaalserberg. In september 1944 raakte de Wilhelminatoren, niet ver van het drielandenpunt, zwaar beschadigd tijdens de slag om Aken. Vanuit de toren had je immers een goed zicht op de stad. De Duitsers begrepen dat en bestookten de toren met zwaar geschut. Het bouwwerk raakte zwaar beschadigd en moest in 1945 worden afgebroken.

Omdat de kern van Vaals aan Aken grenst, liet de bevrijding naar verhouding lang op zich wachten. De Duitsers waren onder geen voorwaarde bereid om de eerste stad op Duits grondgebied aan de snel oprukkende Amerikanen prijs te geven. Hitler had het zo bevolen.

Tussen 13 en 17 september 1944 lukte het weliswaar om de omliggende dorpen en gehuchten te bevrijden, maar het centrum van Vaals veranderde in een niemandsland en de inwoners moesten nog tot 19 oktober 1944 geduld oefenen alvorens ze hun bevrijders in de armen konden sluiten. Vijf eindeloze weken van slopende onzekerheid en intense spanning waren eraan voorafgegaan.

Viergrenzenweg 97, 6291 BM Vaals