Nederland / Vestingwerk

‘Stekelvarken’ driemansbunker


Markeren

Deel

Route


Deze bunker, een betonkazemat uit 1939, is één van de restanten van de gevechten tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940. De aanvallers beschoten de bunker bij hun opmars naar België met granaten. Negen troffen doel en zijn nog goed zichtbaar. De in de bunker opgestelde mitrailleur werd daarbij uitgeschakeld.

De driemansbunker van het type 'stekelvarken' diende de Duitse dreiging het hoofd te bieden. Er werden in 1939 en 1940 tussen Maastricht en Echt tientallen betonkazematten gebouwd. Ze maakten deel uit van de Julianakanaal-linie, die een onderdeel vormde van de Maaslinie.

Drie soldaten bemanden de kazemat: twee bedienden de mitrailleur en de derde stond op de uitkijk en zorgde voor ventilatie om de kruitdampen te verdrijven. De bunker bij Elsloo is als enige overgebleven. De andere werden in de jaren ‘50 en ‘60 gesloopt. Tegenwoordig is het ‘stekelvarken’ een verblijf voor vleermuizen.

Westelijke Kanaalsweg, Elsloo