Nederland / Monument

Gedenksteen 13 september


Markeren

Deel

Route


De bevrijding van Maastricht verliep niet geruisloos. Aan de zuidkant van het aangrenzende Heer hadden Duitse troepen daags tevoren versperringen opgeworpen. Onder leiding van kapitein Harold F. Hoppe, ondercommandant van de roemruchte Old Hickory-divisie, gingen de Amerikanen op 13 september 1944 in de aanval en wisten ze de obstakels uit de weg te ruimen. Iets verderop, in buurtschap Vroendaal bij Gronsveld, gingen de gevechten bijna ten koste van de unieke Torenmolen.

Rond de windmolen brak een hevig vuurgevecht uit. Duitse militairen bemanden er drie mitrailleursnesten en boden verbeten weerstand aan de Amerikanen. Ze wilden de verbindingsweg tussen Maastricht en Gronsveld zo lang mogelijk open houden.

Hoe het kon gebeuren is nooit opgehelderd, maar al snel laaiden vlammen op uit de schuur, de stallen en de molen. De vroeg 17e eeuwse toren kon maar net behouden worden. Hierdoor is het de oudste nog bestaande windmolen van Limburg en één van de nog vier intact gebleven torenmolens van Nederland.

Rijksweg 2, 6227 SV Maastricht