Nederland / Monument

Topoverleg in een Maastrichts schoolgebouw


Markeren

Deel

Route


Aan de Aylvalaan in Maastricht lag tot 1991 het Henric van Veldekecollege, een katholieke jongensschool voor beter gesitueerden. Een symbolisch poortje met plaquette voor de voormalige ingang herinnert eraan dat hier vanaf eind oktober 1944 maandenlang het hoofdkwartier van het Amerikaanse 9e leger was gevestigd en dat er topoverleg plaatsvond.

Op 1 maart 1942 werd de school gevorderd door de Duitse Ortskommandantur. Na de Duitse aftocht fungeerde het gebouw van 22 oktober 1944 tot 10 maart 1945 als hoofdkwartier van generaal William Simpson, bevelhebber van het negende Amerikaanse Leger.

Op 7 december 1944 brachten de geallieerde bevelhebbers aan het westfront, Dwight Eisenhower (VS), Bernard Montgomery (VK), Omar Bradley (VS) en Arthur Tedder (VK) een bezoek aan Simpson voor overleg. Centraal stond de vraag hoe Hitler op de knieën te dwingen. De luchtlandingen bij Arnhem waren mislukt en overal stagneerde de geallieerde opmars. Over de te volgen strategie stonden Eisenhower en Montgomery lijnrecht tegenover elkaar: over een breed front optrekken (Eisenhower) of snel en diep penetreren richting Ruhrgebied en Berlijn (Montgomery). De uitkomst is niet bekend. Vermoedelijk hebben de twee elkaar ergens halverwege ontmoet, maar gewaagde luchtlandingen ver achter de frontlijn zoals bij Arnhem en Nijmegen behoorden tot het verleden.

In maart 1945 kreeg Simpson nogmaals hoog bezoek: nu van de Britse premier Winston Churchill. Midden jaren 1990 werd het schoolgebouw grotendeels gesloopt, maar de voorgevel bleef behouden. Het uit Maaskeien opgebouwde poortje van kunstenaar Hans Lemmen herinnert niet alleen aan de oorlog; het verbeeldt ook de hoofden van leerlingen die door de poort in- en uitgaan.

Aylvalaan 22-40, 6212 AW Maastricht