Nederland / Slagveld

Duivelsberg


Markeren

Deel

Route


September 1944: Operatie Market Garden is in volle gang. Een groep parachutisten moet nog één heuvel veroveren voordat ze controle over de weg naar Duitsland hebben en daarmee een vrije doorgang naar Nijmegen – De Duivelsberg.

Op 17 september 1944 ging Operatie Market Garden van start. Duizenden parachutisten landden op verschillende plekken in Nederland, waar ze de opdracht hadden om de bruggen over de rivieren in te nemen. De 508th Parachute Infantry Regiment landde bij Groesbeek, maar dit was niet hun uiteindelijke doel. Zij moesten verder naar Nijmegen. De weg ernaartoe leidde ze over de Duivelsberg.

De berg, die toen nog Teufelsberg heette, was bij de geallieerden bekend als Heuvel 75.9. Hij was strategisch waardevol omdat het de laatste te veroveren heuvel was, zodat je vanuit hier ver over de Duffelt naar Duitsland kon kijken. Bovendien loopt langs de voet van de heuvel de weg van Kleef naar Nijmegen. Dus hadden de parachutisten een dubbele opdracht: zo snel mogelijk naar Nijmegen komen en de weg verdedigen zodat de Duitse soldaten in de stad via deze weg geen versterking konden krijgen.

Voor de soldaten en hun leider John Foley betekende dat een pittige tijd. Op 19 september begonnen ze met hun tocht over de heuvel. Dagenlang moesten ze om elke meter vechten en het Duitse artillerievuur doorstaan, zonder versterking en zonder bevoorrading te ontvangen. Wat ze nodig hadden, moesten ze uit de leegstaande boerderijen en een leegstaand restaurant halen. Er waren veel slachtoffers aan beide kanten, maar uiteindelijk kwam en bleef de Duivelsberg in Amerikaanse handen en moesten de Duitse soldaten zich terugtrekken.

Schuttersputten

Over alle Groesbeekse heuvels verspreid, vindt men nog steeds resten van schuttersputten. Deze kuilen in de grond waren verstop- en dekkingsplekken voor soldaten. De meeste zijn ongeveer 1 of 1,5 meter bij 2 meter groot en boden onderdak aan één of twee mannen. Ze werden tijdens gevechten gebruikt om dekking te kunnen vinden, maar ook om de vijand te kunnen beluisteren en observeren, vandaar dat ze vaak in de buurt van belangrijke wegen en kruisingen of aan bosranden te vinden zijn. Sommige schuttersputten waren door loopgraven met elkaar verbonden, zodat er een echt netwerk aan schuilplaatsen ontstond, waarmee nieuws snel kon worden verspreid.


Duivelsberg, Beek Ubbergen