Duitsland / Plaats van belang

Shell-Haus


Markeren

Deel

Route


Het Shell-Haus is een kantoorgebouw dat tussen 1934 en 1945 werd gebruikt als hoofdkwartier van de Duitse Kriegsmarine. Na 1945 werd het huis gebruikt door verschillende energiemaatschappijen. Sinds 2012 is in het gebruik van het Duitse ministerie van Defensie.

Het Shell-Haus (Shell-huis) werd ontworpen door de Duitse architect Emil Fahrenkamp en werd tussen 1930 en 1931 gebouwd door Rhenania-Ossag, een dochteronderneming van Royal Dutch Shell. Ondanks dat Fahrenkamp later actief was als architect van diverse nazigebouwen, beoordeelde Adolf Hitler het Shell-Haus zeer negatief en zei hij tegen Fahrenkamp: "Jij bent de man die de misdaad van het Shell-Haus heeft gepleegd." In 1934 nam de Duitse Oberkommando der Kriegsmarine zijn intrek in het gebouw. Tijdens de oorlog werd de kelder van het gebouw ook gebruikt als militair hospitaal.

Ondanks de bombardementen raakte het gebouw tijdens de oorlog niet ernstig beschadigd. Op 2 mei 1945 ontmoette Theodor von Dufving, stafchef van Helmuth Weidling (commandant van de Berlijnse verdedigingszone), de afgevaardigden van de 47e Garde-Schuttersdivisie op de Bendlerbrücke in de buurt van het Shell-Haus. Hier overhandigde hij het bevel tot overgave van de Wehrmacht-troepen in Berlijn. Een paar uur later gebruikte Weidling, wiens commandopost zich in het Bendlerblok-complex aan de overkant van de straat bevond, dezelfde brug bij het Shell-Haus om het Landwehrkanal over te steken. Hij reed naar het hoofdkwartier van Vasili Tsjoejkov, commandant van het 8e Gardeleger van de Sovjet-Unie, om de capitulatie van het Berlijnse garnizoen te tekenen.

Van 1946 tot 2011 werd het Shell-Haus gebruikt door verschillende energiemaatschappijen. In 1958 werd het officieel geregistreerd als cultureel erfgoed. Vanaf 2012 maakt het gebouw samen met het Bendlerblock onderdeel uit van het Duitse ministerie van Defensie.