Monument

De Barmhartige Samaritaan

Nederland

Markeren

Deel

Route

Jac Maris (1900-1996), kleinzoon van de befaamde kunstschilder uit de Haagse School Jacob Maris, maakte het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan in 1953. Het initiatief was uitgegaan van een aantal voormalige verzetsdeelnemers uit Gennep. De originele versie bestond uit tufsteen uit de Eiffel. In 1993 werd het beeld, vanwege weersinvloeden, vervangen door een replica van brons.

In een toelichting op zijn werk zei Maris dat hij niet het leed van de slachtoffers had willen uitbeelden, want dat zou de nabestaanden voortdurend herinneren aan hun lijden herinneren. Volgens hem konden de gevallen helden uit de oorlog het best worden geëerd met een standbeeld voor hun offerbereidheid en naastenliefde. Daarom had hij gekozen voor de Barmhartige Samaritaan: een man op een paard die een gewonde strijder op schoot draagt.

Die opvatting komt ook tot uitdrukking In de voet van het monument. Naastenliefde wordt in groot formaat uitgebeeld en de realiteit van de oorlog in klein formaat.

In het voetstuk is een stuk perkament ingemetseld met de namen van de vierenvijftig oorlogsslachtoffers uit Gennep. Op het voetstuk staat een toepasselijke tekst van Anton van Duinkerken: ‘Het leven dat zij voor de vrijheid gaven verbiedt ons te leven als angstige slaven’.

Jac Maris heeft meerdere bekende oorlogsmonumenten gemaakt zoals het Airborne monument in Oosterbeek.

Adres

Niersweg, Gennep