Nederland / Plaats van belang

De Mortierput


Markeren

Deel

Route


Het 1st Border Regiment bewaakte de westkant van perimeter. Mortier teams van het regiment waren ingegraven aan de Van Lennepweg.

Voor de grootste groep militairen in Arnhem en Oosterbeek was hun oorspronkelijke doel het veroveren en vasthouden van de Rijnbrug in Arnhem. Door de sterke aanwezigheid van Duitse troepen moesten de ze echter terugvallen naar de perimeter in Oosterbeek. Voor het 1st Border Regiment was dit niet het geval. Dit was een van de weinige regimenten die tijdens de Slag om Arnhem exact deed waarvoor zij naar Nederland was gekomen: het verdedigen van de grens van de westzijde van de Britse linie.

Op deze plek aan de Van Lennepweg bevond zich de mortierput van het 1st Border Regiment. Als je goed kijkt zie je nog steeds dat de grond hier wat ingezakt is, als resultaat van de 1,20 meter diepe kuil die hier in 1944 werd gegraven. Vanuit deze mortierput werden mortieren afgevuurd op de Duitse troepen die vanaf het noorden de perimeter aanvielen.