Nederland / Verhaal

Gestrande hulp: voorraden bereiken Britse troepen in Oosterbeek niet.


Markeren

Deel

Route


In de avond van vrijdag 22 september 1944 bereikten onderdelen van het geallieerde grondleger - vanuit het zuiden van Nederland - Driel. De amfibievoertuigen met voorraden bestemd voor de Britse troepen bij Oosterbeek, strandden nog in het donker voor de Rijn.

In de vroege avond van vrijdag 22 september 1944 bereikten onderdelen van het geallieerde grondleger -vanuit Zuid-Nederland- Driel. Daaronder waren twee DUKWs: amfibievoertuigen met voorraden voor de ingesloten Britse troepen bij Oosterbeek. Ze reden zich in het donker vast in de modderige, steile toegangswegen naar de rivier. Geen van de voertuigen bereikte de overkant. In een haakse bocht, die toen in de weg zat, raakte een DUKW van de weg, en kwam tot stilstand in een greppel.

De Polen Van Driel