Nederland / Slagveld

De eerste schermutselingen: Duitse aanvallen afgeslagen, verliezen te betreuren


Markeren

Deel

Route


De Poolse troepen betrokken posities in en rond Driel, onder andere bij de voorganger van de naoorlogse boerderij de Baarskamp. Bij een eerste Duitse aanval op een van de Poolse posities, sneuvelde luitenant Richard Tice.

In de eerste nacht probeerden de Poolse troepen Oosterbeek te bereiken om daar de ingesloten Britse troepen te ondersteunen. Helaas lukte het niet om de Rijn over te steken, waarna de Poolse soldaten in de vroege uren van 22 september 1944 posities bij Driel innamen. Een van de posities bevond zich in de voorganger van de naoorlogse boerderij de Baarskamp. Een peloton van 28 man sterk, onder leiding van 2e luitenant Richard Tice vestigde zich rondom de boerderij. Een eerste Duitse aanval, ondersteund door pantservoertuigen, werd afgeslagen. Tice sneuvelde hierbij.

De Polen van Driel