Nederland / Audiospot

Gijzelaarsdrama in Heino

Forced migrationsLiberationMemoryOccupationResistance

Markeren

Deel

Route


Op 11 april 1945 verkeert Heino in een bevrijdingsroes want de Duitse bezetters zijn omsingeld door het Canadese bevrijdingsleger. Ook de ondergrondse helpt mee om de vijandelijke troepen uit te schakelen. Een Duitse soldaat wordt dodelijk geraakt en daarmee verandert de situatie dramatisch; 66 mannen worden als vergelding opgepakt en gegijzeld. Van bevrijding is geen sprake meer.

De meest dramatische gebeurtenis in Heino tijdens de oorlog is ongetwijfeld geweest het oppakken en wegvoeren van een grote groep inwoners door de Duitse bezetters die op de vlucht waren voor het Canadese bevrijdingsleger. De ondergrondse van Raalte was bezig om Duitse soldaten op te sporen langs de Hondemotswetering tussen Heino en Raalte. Daarbij schoten zij een Duitse soldaat door een been. De gewonde werd door andere soldaten op een kruiwagen meegenomen naar Heino en vergelding volgde.

Op woensdag 11 april 1945 vlak voor de bevrijding van het dorp, werden willekeurig 66 mannen opgepakt en opgesloten in het plaatselijke café Hassink. Onder deze gegijzelden waren behalve Heinoërs ook onderduikers en evacués uit het Westen. De volgende dag werd de groep onder voortdurende bedreigingen naar Zwolle gevoerd, terwijl in de gemeente Heino de laatste Duitse weerstand door de Canadezen werd gebroken. In Zwolle brachten de gijzelaars nog twee angstige nachten door. De inwoners van Zwolle gaven de hongerige mannen brood.

Pas op zaterdag 14 april konden zij naar huis terugkeren waar ze rond vier uur ’s middags aankwamen. De mannen verzamelden zich achter het gebouw van de Boerenbond en werden toegesproken door loco-burgemeester Hofmeijer. De inwoners van Heino hadden in de tussentijd in grootste onzekerheid over het lot van de mannen verkeerd. De vlaggen werden niet uitgestoken voordat alle gijzelaars ongedeerd in het dorp terug waren.