Audiospot

De vier vrijheden

Nederland

Bevrijding

Markeren

Deel

Route

Op 6 januari 1941,verwoordde President Franklin Delano Roosevelt de Vier Vrijheden in de State of the Union. In deze Vier Vrijheden Speech, ontvouwde hij de fundamentele vrijheden die mensen "overal in de wereld" zouden moeten genieten; de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie en levensovertuiging, de vrijwaring van vrees en de vrijwaring van nood en gebrek.

Met het einde van de Slag om de Schelde en het openstellen van de havens van Antwerpen, kwam het einde van de oorlog in West-Europa in zichten kon Roosevelt in januari 1945 in Jalta zijn plannen lanceren voor de oprichting van de Verenigde Naties (VN).Na zijn overlijden werden de Vier Vrijheden een deel van de persoonlijke missie van zijn weduwe Eleanor Roosevelt. Zij vormden de grondslag voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de VN werd aangenomen.

Oud-Vossemeer geniet bekendheid doordat waarschijnlijk de voorouders van de president uit deze plaats afkomstig zijn.