Nederland / Audiospot

De Duitse capitulatie

LiberationVictory and defeat

Markeren

Deel

Route


In de eerste week van mei 1945 werden onderhandelingen gevoerd tussen de geallieerden en de Duitsers. De Duitsers stonden voedseltransporten toe, maar waren nog niet bereid tot overgave. Het einde van de oorlog kwam plotseling dichterbij na het nieuws over de zelfmoord van Adolf Hitler. Op 6 mei tekende de Duitse generaal Blaskowitz de overgave in Wageningen.

Op 4 mei 1945 accepteerde veldmaarschalk Montgomery in zijn hoofdkwartier op de Lüneburgerheide in Duitsland, de officiële overgave van het Duitse leger in Noordwest-Europa. Een dag later besloot generaal Foulkes, commandant van het 1e Canadese leger, een apart overgavedocument op te stellen voor het Duitse leger in Nederland. Hij ontbood de Duitse generaal Blaskowitz in Hotel de Wereld in Wageningen om de capitulatie te tekenen.

Generaal Blaskowitz stuurde eerst zijn stafchef, luitenant-generaal Reichelt. Dat volstond niet, Blaskowitz diende zelf te komen. Die middag, om vier uur, verscheen Blaskowitz in het hotel. Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, Prins Bernhard was ook aanwezig samen met een groep journalisten en camera’s. De generaal kreeg een gedetailleerd overgavedocument onder ogen.

Hij vroeg om 24 uur uitstel om te kijken of hij aan alle voorwaarden van de capitulatie kon voldoen. De volgende dag, 6 mei, keerde Blaskowitz terug om de overgave van alle Duitse troepen in Nederland te tekenen. Na vijf jaar bezetting was het land bevrijd.

Alhoewel de oorlog officieel voorbij was, vonden er nog een paar wrange incidenten plaats. Sommige Duitse eenheden weigerden hun wapens neer te leggen en vochten met de Binnenlandse Strijdkrachten of het verzet. In Amsterdam leidde dat nog tot de dood van 19 burgers.

‘Stad der Bevrijding’ 

Wageningen noemt zich tegenwoordig ‘Stad der Bevrijding’. Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenkt de stad de Tweede Wereldoorlog en viert ze de vrijheid. Hoogtepunten zijn het beroemde defilé, in de aanwezigheid van veteranen en het Bevrijdingsfestival met podia in de hele binnenstad. Ook op andere momenten in het jaar vinden activiteiten plaats rond de thema’s vrede en veiligheid. Kijk voor een overzicht van alle evenementen op http://www.wageningen45.nl/

'Virtuele Tour Hotel De Wereld'

Het verhaal van de capitulatie in scène gezet. Kijk wat er op 5 mei 1945 gebeurde in Hotel De Wereld. Loop zelf om de onderhandelingstafel heen, beleef het mee en klik op de link voor een virtuele tour. http://www.capitulatie45.nl/