the-netherlands / audiospot

37. Sinterklaas op MariaOord


In de laatste maanden van 1944 is de Gennepse burgerbevolking al geëvacueerd, maar zijn er nog zo'n 800 patiënten en verzorgers in de twee sanatoria van het stadje. Er ontstaat steeds meer gebrek aan alles. Dagelijks worden er strooptochten in de omgeving gehouden om voedsel te zoeken. En dan komt ook nog eens 5 december dichterbij.

FightingLiberationOccupationVictory and defeat

In de twintigste eeuw maakte de ziekte tuberculose ook in Nederland slachtoffers. Om voor deze patiënten te zorgen werd in 1918 te Gennep het sanatorium Mariaoord geopend. In de jaren die er op volgden groeide het uit tot een kuuroord met meer dan honderd bedden en voor nazorg kwam er een na-kuuroord 'Zon-licht-heide'. Toen eind september 1944 de fronten verstarden werden burgers geëvacueerd en de inwoners van Gennep moesten in de week van 15 oktober vertrekken.

Uit angst voor besmetting en een gecompliceerde ontruiming hoefden Mariaoord en 'Zon-licht-heide' nog niet ontruimd te worden. Dit werden twee eilandjes met burgers in het verlaten Gennep. Er werden zelfs (tijdelijk) evacués uit de omgeving opgevangen. Omdat de frontlijn in de buurt lag, vielen er soms Britse granaten. Zo kreeg op 30 oktober onder andere de kleuterzaal een voltreffer. Na de sinterklaasviering werden beide instellingen eind december alsnog geëvacueerd. De reis ging naar Winterswijk.

Toeristische informatie

Oude Martinustoren, Torenstraat in Gennep, nabij nr. 17. GPS code: 51˚42’09.80”N 5˚58’04.80”O

In en rond Gennep herinneren veel plekken aan de Tweede Wereldoorlog. Klik hier voor meer informatie https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/plaats-gennep?search=lib#filters

Fiets- en wandelroutes

Vanaf het Bezoekerscentrum Martinustoren aan de Torenstraat 17 in Gennep starten fiets- en wandelroutes langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsfietsroute 1944-1945 (36km) 

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/EGXxkuKnsY

Fietsroute De Slag om het Reichswald (45 km).

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/GsKEma0rkoM

Fietsroute De Pantsertrein

Tegelijkertijd met de Baileybrug werd de spoorbrug hersteld. Ze kwam enkele weken later klaar en vergrootte de bevoorradingscapaciteit enorm. Ook bij de Duitse inval op 10 mei 1940 speelde deze brug een cruciale rol. Het was de enige Limburgse Maasbrug die in Duitse handen viel.

Liberation Route wandeling Gennep (6,5 km) 

Joden van Gennep wandeling (5,3 km)

Vlakbij, aan de voet van het Reichswald, ligt het stadje Gennep. De Gennepse Joodse gemeenschap nam in de jaren dertig van de vorige eeuw met bijna de helft toe door vluchtelingen uit Duitsland. In Gennep maakt de ‘Joden van Gennep wandeling’ deze tragische tijd beleefbaar.