Nederland / Audiospot

Verovering van Gennep

FightingLiberationVictory and defeat

Markeren

Deel

Route


Lange tijd zag het er naar uit dat Gennep buiten het strijdgewoel van de Tweede Wereldoorlog zou blijven. Dit beeld veranderde snel toen de rivier de Maas de tijdelijke grens vormde tussen de strijdende partijen. Begin 1945 veroverden de geallieerden het stadje. Daarmee werd Gennep de proloog van het Rijnlandoffensief.

Oorlogsverslaggeving is van alle tijden en gaat terug tot de Romeinse veldslagen die minutieus beschreven werden. De eerste Golfoorlog werd dankzij Peter Arnett en CNN in onze huiskamers gebracht. De Britten en de Amerikanen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog hun oorlogsverslaggevers bij zich die hun relaas opschreven of vastlegden op de gevoelige plaat.

Pas begin 1945 veroverden geallieerden het stadje Gennep. De inname van Gennep was toen essentieel geworden om richting Goch naar het hart van het Duitse Rijk door te kunnen stoten. Gennep zou het begin vormen van wat later het Rijnlandoffensief zou gaan heten.

Het Rijnlandoffensief zou uiteindelijk de weg banen voor de totale bevrijding van Limburg, Gelderland, het gebied van de Niederrhein en vervolgens zelfs heel West-Europa. Onvoorstelbare hoeveelheden manschappen, voertuigen, munitie, brandstof en voedsel werden in het gebied gebracht. Het grensgebied werd spil- en draaipunt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nooit eerder werd vanaf Nederlands grondgebied een offensief ingezet van een dergelijke omvang.

Bezoekerscentrum Martinustoren in Gennep is het begin- en eindpunt van de ‘Martinustoren Bevrijdingsroutes’. Acht fiets- en wandelroutes maken het einde van WO II in de regio beleefbaar. Ze vormen een netwerk van knooppuntenroutes met de Martinustoren als middelpunt. Klik hier voor meer informatie.Nijmeegseweg, Niers Bridge in Gennep