the-netherlands / audiospot

6. De bruggenbouwers

LiberationVictory and defeat

Dat bruggen in tijden van oorlog van strategisch belang zijn, behoeft geen uitleg. Maar wat als er geen bruggen meer zijn? In februari en maart 1945 legden de Engelse Royal Engineers tussen Oeffelt en Gennep een ruim één kilometer lange Baileybrug aan. Een knap staaltje techniek waar Churchill en Montgomery zelf poolshoogte van kwamen nemen.

Het restaurant aan de Brabantse kant van de Maas is 't Veerhuis Oeffelt. Eeuwenlang zette de veerman hier mens en dier de rivier over. Midden 1944 was het gebied rondom het veerhuis bevrijd gebied, de Limburgse zijde van de Maas was Duits bezet gebied.

Elke avond trokken de Engelsen zich terug in het dorp Oeffelt. Duitse soldaten en hun gevangenen legden in de weilanden langs de Maas loopgraven aan. Eens zou hun vijand proberen om de Maas over te steken. Deze situatie met Engelsen op de Brabantse oever en de Duitsers op de Limburgse oever, met de rivier als fysieke scheiding duurde tot februari 1945. Toen besloten de geallieerden om tot actie over te gaan. The Royal Engineers rukten op om een baileybrug over de Maas aan te leggen.

Dankzij deze baileybrug kon Montgomery enkele weken later, eind 1945, de Rijn oversteken, met als doel het Ruhrgebied in handen te krijgen. De brug bij Gennep bleef tot na de Tweede Wereldoorlog in gebruik tot er een permanente brug aangelegd kon worden.

Toeristische informatie

Veerstraat, Gennep. Aan de Maas, bij de halteplaats van de fietspendelboot. GPS code: 51˚41’54.55”N 5˚57’28.02”O

In en rond Gennep herinneren veel plekken aan de Tweede Wereldoorlog. Klik hier voor meer informatie https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/plaats-gennep?search=lib#filters

Fiets- en wandelroutes

Vanaf het Bezoekerscentrum Martinustoren aan de Torenstraat 17 in Gennep starten fiets- en wandelroutes langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsfietsroute 1944-1945 (36km) 

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/EGXxkuKnsY

Fietsroute De Slag om het Reichswald (45 km).

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/GsKEma0rkoM

Fietsroute De Pantsertrein

Tegelijkertijd met de Baileybrug werd de spoorbrug hersteld. Ze kwam enkele weken later klaar en vergrootte de bevoorradingscapaciteit enorm. Ook bij de Duitse inval op 10 mei 1940 speelde deze brug een cruciale rol. Het was de enige Limburgse Maasbrug die in Duitse handen viel.

Liberation Route wandeling Gennep (6,5 km) 

Joden van Gennep wandeling (5,3 km)

Vlakbij, aan de voet van het Reichswald, ligt het stadje Gennep. De Gennepse Joodse gemeenschap nam in de jaren dertig van de vorige eeuw met bijna de helft toe door vluchtelingen uit Duitsland. In Gennep maakt de ‘Joden van Gennep wandeling’ deze tragische tijd beleefbaar.