Museum

General Patton Memorial Museum

Luxemburg

Markeren

Deel

Route

The General Patton Memorial Museum in Ettelbruck was inaugurated in 1995. The museum is dedicated to General George Patton, commander of the 3rd US Army, whose troops liberated the town in December 1944. More than 1,000 photographs and documents are displayed relating to the German invasion, as well as weapons and pieces of equipment discovered on the Ardennes battlefield.

Het General Patton Memorial Museum in Ettelbruck werd in 1995 ingewijd. Het museum is opgedragen aan generaal George Patton, commandant van het 3e Amerikaanse leger, wiens troepen de stad in december 1944 bevrijdden. Meer dan 1.000 foto's en documenten worden getoond met betrekking tot de Duitse invasie , evenals wapens en uitrusting die op het slagveld van Ardennen zijn ontdekt.

Adres

5, Rue Dr Klein, L9054, Ettelbruck, Luxembourg

Infos

+352 81 03 22 / patton@patton.lu