Museum

Het Crisbecq-batterijmuseum

Frankrijk

Markeren

Deel

Route

De Saint-Marcouf (of Crisbecq) artilleriebatterij speelde een belangrijke rol tijdens landingen van D-Day, op 6 juni 1944. Het geschut daagde de geallieerde vloot uit en bood weerstand aan de Amerikaanse troepen die op Utah Beach landden. Het museum laat de bezoeker ontdekken hoe de verdediging van het Duitse leger rond de Atlantic Wall was georganiseerd.

Tijdens de bezetting van Frankrijk bouwde de Duitse marine een grote 4 x 210 mm kanonstelling in Crisbecq, een klein dorp in het Saint-Marcouf district. Deze batterij was een serieus gevaar voor de schepen die Amerikaanse troepen naar Utah Beach brachten. Om die rede werd het zwaar gebombardeerd in de lente van 1944 en in de nacht van 5 juni. Hoewel de batterij licht was beschadigd opende het die ochtend van 6 juni het vuur op de geallieerde vloot. In het daarop volgende artillerieduel kreeg de vloot snel de overhand. Toen richtten de Duitse eenheden hun enig overgebleven kanon op de stranden van Utah Beach. In de morgen van 7 juni stierven een groot aantal soldaten van het Amerikaanse 22e Infanterieregiment (4e Divisie) in een vergeefse poging de Duitse versterking in te nemen. De 400 Duitse soldaten onder leiding van Oberleutnant zur See (marine- luitenant) Walter Ohmsen boden koppig weerstand tegen de aanvallen van de grondtroepen en para’s. Het Duitse garnizoen trok zich uiteindelijk terug op 11 juni. Sinds 2004 is er op de plaats van de batterij een museum. Hier ontdekken de bezoekers een aantal versterkte gebouwen, typerend voor de Atlantic Wall-bunkers, die onderdak boden aan soldaten, kanonnen, machinegeweren, maar ook een keuken en een ziekenboeg. Hoewel de kanonnen zijn verdwenen, kunnen de bezoekers een keur aan wapens en uniformen aantreffen die een beeld geven van de Duitse soldaten voor de geallieerde landing. Toeristische informatie Ga voor meer informatie en de openingstijden naar: http://www.batterie-marcouf.com

Adres

Crisbecq Battery, Saint-Marcouf, France

Infos

+33 (0)6 68 41 09 04 contact@batterie-marcouf.com