Plaats van belang

John Frost Brug

Nederland

Markeren

Deel

Route

De brug over de Rijn bij Arnhem was de laatste brug die tijdens Operatie Market Garden ingenomen moest worden. Als de geallieerden de brug konden veroveren zou de weg naar Duitsland openliggen. De taak de brug in te nemen viel toe aan de Britse 1e Luchtlandingsdivisie.

De 1e Britse Luchtlandingsdivisie werd op 17 september 1944 bij Arnhem gedropt en moest de brug over de Rijn veroveren en vasthouden totdat ze door de grondtroepen bereikt werd. De Britse paratroopers bij Arnhem stonden voor een aantal grote uitdagingen. De dropzones die ze gebruikten lagen op zo’n 13 kilometer afstand van de brug en daarnaast bleek de Duitse tegenstand bij Arnhem veel zwaarder dan gedacht. Deze problemen zorgden ervoor dat alleen het 2e Bataljon onder Luitenant-Kolonel John Frost de brug wist te bereiken. Om 19.30 uur op 17 september nam dit bataljon de noordelijke oprit van de brug in maar al snel werden de Britten omsingeld. Het kleine groepje van zo’n 700 man was zwaar in de minderheid en moest aanvallen van twee Duitse pantserdivisies zien af te slaan. Ondanks al deze moeilijkheden slaagden de Britten erin de brug vier dagen vast te houden.

De gevechten om de brug waren zeer fel. Het getuigt van de moed en kunde van de Britse para’s dat de Duitse troepen op 20 september instemden met een staakt-het-vuren om de gewonde soldaten te evacueren. Eén van de gewonden die werd geëvacueerd was Luitenant-Kolonel John Frost. Frost had het 2e Bataljon van het begin van de operatie aangevoerd en kwam nu samen met de andere gewonden in Duits krijgsgevangenschap terecht. In maart 1945 zou Frost door Amerikaanse troepen worden bevrijd. In 1978 werd de brug over de Rijn naar John Frost vernoemd vanwege de moed en leiderschap die hij tijdens Operatie Market Garden had laten zien.


Adres

John Frostbrug, Arnhem, Pays-Bas