Nederland / Verhaal

Het mislukken van operatie Market Garden


Markeren

Deel

Route


Operatie Market Garden leidde tot de bevrijding van een groot deel van Zuid-Nederland. Toch werd het hoofddoel niet gehaald, namelijk het omzeilen van de sterke Duitse verdedigingslinies, door het oversteken van de Rijn bij Arnhem middels een verrassingsaanval. Het veroverde gebied rond Nijmegen-Groesbeek bleef in handen van de geallieerden en diende als springplank voor het succesvolle Rijnlandoffensief in februari 1945.

Operatie Market Garden had als doel om de Duitse verdedigingslinies langs de Rijn (de Siegfried linie) te omzeilen en zo een snelle opmars van geallieerde troepen naar het hart van Duitsland te verzekeren. Maar toen het duidelijk werd dat de geallieerde troepen er niet in zouden slagen om de brug over de Rijn bij Arnhem in te nemen, werd de campagne op 25 september 1944 gestaakt. Het laatste deel van de operatie bestond vooral uit het evacueren van Britse en Poolse parachutisten die vastzaten in wanhopige posities aan de noordelijke oever van de Rijn.

In de nacht van 25 september trokken 2398 soldaten zich terug naar bevrijd gebied achter de rivier. Operatie Market Garden was een uiterst ambitieuze operatie en mislukte uiteindelijk vanwege weersomstandigheden, communicatieproblemen en de verrassend sterke Duitse tegenstand nabij Arnhem. Het Duitse leger, dat gebroken leek nadat het zich snel had moeten terugtrekken uit Frankrijk, had tegen september 1944 weer aan kracht herwonnen en een robuuste verdedigingslinie langs de Rijn in Duitsland en Nederland opgeworpen. Als gevolg van het mislukken van operatie Market Garden hadden de geallieerden geen andere mogelijkheid dan een frontale en kostbare aanval op de verdedigingslinies van de Duitse grenzen. Deze aanval vond plaats in februari 1945 onder de naam operatie Veritable en was onderdeel van het Rijnlandoffensief.

De operatie werd gelanceerd vanuit de omgeving Nijmegen-Groesbeek en vanuit de provincie Limburg. Beide gebieden grensden aan Duitsland en waren in september 1944 door de geallieerden veroverd. Hoewel operatie Market Garden uiteindelijk mislukte, betekende het wel de bevrijding van miljoenen Nederlanders in de zuidelijke delen van het land.

Veerweg 5, 6862 VW Oosterbeek, Pays-Bas