Duitsland / Verhaal

Onafhankelijke krant in Duitsland


Markeren

Deel

Route


Een mijlpaal in de mediageschiedenis: in januari 1945 kreeg Aken als enige Duitse stad een krant zonder nazi-propaganda. De Aachener Nachrichten was een test voor de heropvoeding van het Duitse volk.

Nadat Aken in oktober 1944 was bevrijd, probeerden de Amerikaanse bezettingsautoriteiten het dagelijks leven in de stad weer op gang te brengen.

Terwijl in de rest van Duitsland de propaganda van de nationaalsocialisten nog tot mei 1945 de boventoon voerde, verscheen in Aken vanaf 24 januari 1945 de eerste krant onder controle van de Amerikaanse bezettingsmacht: de Aachener Nachrichten. Er werd dus mediageschiedenis geschreven in Aken. In geen enkele andere Duitse stad was in deze naoorlogse situatie een vergelijkbare, lokale krant toegestaan.

De vergunning voor het uitgeven van de krant werd door de Amerikaanse autoriteiten gegeven aan twee mensen die ver stonden van het nationaalsocialisme. Naast de journalist Otto Pesch trad de sociaaldemocraat en drukker Heinrich Hollands op als redacteur. Er was bewust niet gekozen voor katholieken of mensen uit de middenklasse om zo een tegenwicht te creëren voor het stadsbestuur. De nieuwe redacteuren moesten met hun krant bijdragen aan de ontwikkeling van een democratische cultuur. En inderdaad waren er regelmatig conflicten tussen het stadsbestuur en de Aachener Nachrichten.

Desondanks bleef de Aachener Nachrichten de enige krant die in de naoorlogse periode in Duitsland was toegestaan. Opmerkelijk was ook dat de naam van Hollands niet in de krant mocht verschijnen. Zijn zoon vocht nog steeds in de Wehrmacht en wraakacties moesten worden gevreesd. 

Theaterstraße 24-26, Aachen