Duitsland / Vestingwerk

Bunker 84 van de Westwall


Markeren

Deel

Route


De doorbraak van de eerste linie van de 'Westwall' in oktober 1944 was een beslissend succes voor de Amerikaanse troepen in de slag om Aken. Behalve uit tankvallen bestond de Westwall uit kleine bunkers van verschillende ontwerpen. Bunker 84 was een zogenaamde Regelbau 10.

De Westwall was een verdedigingslinie en propagandaprogramma dat in 1936 van start ging. In oktober 1938, zonder dat de geplande bunkerbouw hier was voltooid, kondigde Adolf Hitler verhoogde bescherming aan voor de steden Aken en Saarbrücken, die ten westen van de geplande vestingwerken lagen. Het 'Aachen-Saar Programme' omringde het oosten en westen van Aken met bunkerlinies.

Moeilijkheden met aanvoerlijnen, maar ook nazi-propaganda over de (vermeende) onoverkomelijke Westwall , zorgden ervoor dat de Amerikaanse troepen begin september 1944 stopten aan de rand van Aken. Op bevel van generaal Courtney H. Hodges, opperbevelhebber van het 1e Amerikaanse leger, moest de stad omsingeld worden. Hiertoe rukte de Amerikaanse 1e Infanteriedivisie onder bevel van generaal-majoor Clarence R. Huebner op naar het oosten via Verlautenheide en Ravensberg. De 30e Infanteriedivisie onder generaal-majoor Leland S. Hobbs rukte op naar het westen om bij Rimburg rivier de Worm over te steken en via Herzogenrath op te rukken naar Aken. Hoewel de bunkers langs de Westwall linies slecht bemand en uitgerust waren, bleek de opmars van de Amerikaanse troepen moeilijk en bloedig voor beide partijen. Zo waren de bunkers langs de opmarsroutes soms snel na elkaar in Amerikaanse en Duitse handen. Pas op 17 oktober 1945 werd de ring rond Aken gesloten. Op 21 oktober eindigde de strijd met de overgave van Aken.

Het overgrote deel van de Westwall-bunkers werd tijdens de gevechten of kort daarna vernietigd en gesloopt. In de buurt van Aken zijn nog enkele ruïnes te zien in bos- en weidegebieden. Bijvoorbeeld Bunker 84, die deel uitmaakte van de eerste Westwalllinie. Gebouwd volgens het schema van Regelbau 10, waarvan er langs de hele Westwall 3.471 werden gebouwd. Het bestond uit twee ruimtes. De vaste bemanning van 15 man werd beschermd door 1,5 m dikke betonnen muren. 

52062, Aachen