Nederland / Monument

Waaloversteek


Markeren

Deel

Route


Een van de hoofddoelen van operatie Market Garden was het veroveren van de twee bruggen over de Waal bij Nijmegen. Dit bleek een zware taak. In een ultieme poging om aanvalssnelheid te behouden, roeiden Amerikaanse paratroepers in canvasboten de Waal over. Met een aanval van beide kanten slaagden ze erin de bruggen te veroveren.

Een van de hoofddoelen van operatie Market Garden was het veroveren van de twee bruggen over de Waal bij Nijmegen. Onder leiding van generaal James Gavin landden Amerikaanse paratroepen van het 82e Luchtlandingsdivisie bij het dorp Groesbeek op zondag 17 september 1944. De geallieerden wisten de landingszones veilig te stellen en bereikten al snel de buitenwijken van de stad.

Daar stuitten ze op hevig verzet. De Duitse 10e SS Pantserdivisie stopte de opmars en voorkwam dat de bruggen vanuit het zuiden bereikt konden worden. In een wanhopige poging om de aanvalssnelheid te behouden, werd een plan gemaakt om de rivier met canvasboten over te steken en zo de brug gelijktijdig uit het zuiden en noorden aan te vallen. Op 20 september staken Amerikaanse paratroepen de Waal over in 26 kleine bootjes. Bij het gemis aan peddels moesten sommigen hun geweerkolven als peddel gebruiken.

De helft van de 260 soldaten werd gedood of gewond. Slechts 13 van de bootjes kon terugkeren voor een tweede oversteek. Na vier uur van hevige gevechten met zware verliezen aan beide zijden, slaagden de para’s erin om met steun van het Britse 30e Legerkorps de bruggen intact te veroveren. Nijmegen was bevrijd.

Veertig jaar later werd een herdenkingsmonument opgericht ter ere van de soldaten die bij de oversteek waren gevallen. In 2013 werd een derde brug over de Waal ingewijd door de laatste veteranen van de oversteek in bijzijn van mevr. Barbara Gavin, de oudste dochter van de ‘bevrijder van Nijmegen’, generaal James Gavin. Om de heldhaftige Waaloversteek blijvend te gedenken heet de nieuwe brug ‘De Oversteek’.


Oosterhoutsedijk 90, 6663 KV Nijmegen, Pays-Bas