Verhaal

Een medaille voor korporaal Jean Marie Beaulieu

Nederland

Markeren

Deel

Route

Tijdens de bevrijding van de stad Groningen kwam de Canadese opmars bij de spoorbrug over het Hoendiep tot stilstand door hevig Duits verzet. Korporaal Jean Marie Beaulieu stond met volledige minachting voor zijn eigen veiligheid op, rende de brug over, en schakelde de Duitse kanonnen uit.

Tijdens de bevrijding van de stad Groningen kwam de Canadese opmars bij de spoorbrug over het Hoendiep tot stilstand door hevig Duits verzet. Korporaal Jean Marie Beaulieu stond met volledige minachting voor zijn eigen veiligheid op, rende de brug over, en schakelde de Duitse kanonnen uit.

Op 14 april 1945 kreeg het Canadese regiment Le Régiment de Maisonneuve de opdracht om de zuidwestelijke buitenwijken van Groningen aan te vallen. Hun taak was om de stellingen nabij de spoorlijn te veroveren en de weg Hoendiep die vanuit Groningen naar het westen leidde. Tijdens de aanval omstreeks 15.00 uur kwamen de soldaten onder vuur te liggen van Duitse 20 mm luchtafweerkanonnen die bij de spoorbrug en de Suikerfabriek langs het Hoendiep stonden opgesteld. De 20 mm Flak-kanonnen schoten vanaf de tweede verdieping van de fabriek. Canadese tanks die tijdens deze aanval ter ondersteuning waren, legden de Flak-kanonnen in de fabriek al snel het zwijgen op, waardoor de soldaten de fabriek konden betreden en het Duitse verzet konden uitschakelen.

De laatste fase van de aanval was de verovering van de spoorbrug, een strategische positie die de opmars naar de bebouwde kom van de stad Groningen domineerde. Korporaal Jean Marie Beaulieu, de leidende sectiecommandant van "B" Company werkte zijn sectie vakkundig tot op vijfenzeventig meter van de brug en ontdekte dat deze intact was, maar onder vuur lag van twee 20 mm kanonnen en zeer zwaar mitrailleurvuur ​waardoor de verdere opmars werd gehinderd.

Korporaal Beaulieu realiseerde zich dat het doel niet kon worden ingenomen tenzij deze kanonnen werden uitgeschakeld. Hij stond met volledige minachting voor zijn eigen veiligheid op en rende de brug over. Ondanks het intense vijandelijke vuur slaagde hij erin de oever aan de andere kant te bereiken en nadat hij naar een positie op de flank was gekropen, viel hij met zijn machinegeweer het eerste kanon aan. De Duitse kanonbemanning die nu om de flanken liep, gaf zich over en korporaal Beaulieu viel het tweede kanon aan en schakelde het uit terwijl zijn sectie de brug overstak en een positie aan de andere kant veiligstelde. Voor zijn dappere optreden ontving Beaulieu een Distinguished Conduct Medal.

Adres

Kostverloren, 9718 TP Groningen