Nederland / Audiospot

Zij die vielen


Markeren

Deel

Route


De Britse militaire begraafplaats in Mierlo is een oorlogskerkhof dat ontstond tijdens de gevechten om de bevrijding van zuidelijk Nederland. Het kwam later officieel onder toezicht van de Commonwealth War Graves Commission.

Zoals in elke oorlog ontstond er bij de operaties om zuidelijk Nederland te bevrijden al snel de behoefte aan plaatsen om de gesneuvelden te begraven. Daarbij viel het oog op Mierlo, waar aan de Geldropseweg een paar veldgraven waren aangetroffen bij een stuk braakliggend terrein. Dat terrein bleek later het eigendom te zijn van de familie Philips uit Eindhoven. Naarmate de opmars van de geallieerden vorderde en er steeds meer graven nodig waren, groeide het terrein uit tot een oorlogskerkhof. Na de oorlog werd de grond door Philips geschonken aan de Commonwealth War Graves Commission, de instantie die wereldwijd deze kerkhoven beheert.

Er liggen op het kerkhof 665 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven, 5 uit Australië, 4 uit Canada en één Nederlander van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Van zeven soldaten is de identiteit niet bekend. In 1982 werd er de Engelse veteraan Lewis Tombs begraven die jarenlang de beheerder van het kerkhof was geweest.